Regulamin Akademii Tańca DANCE FIT

1. Zajęcia odbywają się w Kielcach przy ul. Okrzei 47/51

2. Na zajęcia należy przychodzić punktualnie.

3. Uczestnikiem zajęć może być osoba, która wykupiła karnet miesięczny, bądź jednorazową wejściówkę na zajęcia.

Przed pierwszymi zajęciami odbywającymi się w danym miesiącu wykupujemy karnet, w przypadku dołączenia do grupy w połowie miesiąca wykupujemy karnet miesięczny,bądź płacimy pojedynczo za każdy trening. Wstęp na zajęcia odbywa się na podstawie żetonu otrzymanego na recepcji.

4. W przypadku nie wykorzystania karnetu miesięcznego po upływie terminu organizator nie zwraca poniesionych kosztów oraz nie istnieje możliwość odrobienia zajęć w kolejnym miesiącu na swojej grupie treningowej.

5. Wymagana jest zmiana obuwia i używanie kostiumu odpowiedniego do rodzaju zajęć, a także zdjęcie biżuterii (ze względów bezpieczeństwa).

6. Na sali obowiązuje zakaz używania telefonów komórkowych.

7. Za rzeczy pozostawione w szatni odpowiadają uczestnicy zajęć.

8. W przypadku dzieci i młodzieży, rodzice bądź opiekunowie zobowiązani są do podania imienia i nazwiska, adresu, numeru Pesel i numeru telefonu kontaktowego.

9. Uczestnikiem zajęć nie może zostać osoba, która ma wyraźne przeciwwskazania lekarskie do zajęć z wysiłkiem fizycznym.

10. Wszelkie wnioski prosimy zgłaszać do instruktora prowadzącego lub na recepcję.

11. Trener ma prawo wyprosić uczestnika zajęć jeśli ten utrudnia, lub uniemożliwia prowadzenie zajęć, nie słucha poleceń prowadzącego.

12. Podczas treningów oraz występów prowadzona jest dokumentacja fotograficzna, zdjęcia umieszczane będą na stronie szkoły tańca.