Opłaty w Akademii Tańca Dance Fit Ważne w sezonie 2022/2023
 

Abonamenty miesięczne ważne od 1 do ostatniego dnia miesiąca.
 

 

Dzień tygodnia
Pon. – Pt.
Cena
Wejście jednorazowe 38zł.
Karnet 1 – miesięczny (1 wejście w tygodniu) 32zł * ilość zajęć w miesiącu
Karnet 2 – miesięczny (2 lub więcej wejść w tygodniu) 28 zł * ilość zajęć w miesiącu (np. 28*8 wejść)

Wejście na zajęcia tylko z ważnym karnetem.
Nieobecność można odrobić tylko na innych grupach.
Nieobecności nie odliczamy od karnetu z kolejnego miesiąca.