Opłaty w Akademii Tańca Dance Fit Ważne w sezonie 2020/2021
 

Abonamenty miesięczne ważne od 1 do ostatniego dnia miesiąca.
 

 

Dzień tygodnia
Pon. – Pt.
Cena
Wejście jednorazowe 33 zł.
Karnet 1 – miesięczny (1 wejście w tygodniu) 25 zł * ilość zajęć w miesiącu (100zł)
Karnet 2 – miesięczny (2 lub więcej wejść w tygodniu) 22 zł * ilość zajęć w miesiącu (np. 22*8 wejść = 176zł)

Wejście na zajęcia tylko z ważnym karnetem.
Nieobecność można odrobić tylko na innych grupach.
Nieobecności nie odliczamy od karnetu z kolejnego miesiąca.